Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.KomisBroni.pl

Portal ogłoszeniowy www.komisbroni.pl zawiera bezpłatne części, które dają możliwośc swobodnego dostępu do zawartości, treści oraz jej modernizacji, oraz część płatną która daje możliwość takie jak bezpłatne oraz pozycjonowanie ogłoszenia. Prawa i obowiązki: Każdy użytkownik jest zobowiązany do: Podanych danych zgodnie jak w fazie rejestracji, składania ogłoszeń oraz aktualizacji Przestrzegania regulaminu portalu www.komisbroni.pl i jego naniesionych poprawek. Ochrony loginu oraz hasła


Prawa użytkownika: Dostęp do portalu w ramach płatnego oraz bezpłatnego dodawania oraz zmian rejestracyjnych Użytkownik upoważnia portal www.komisbroni.pl do wysyłania ofert promocyjnych, ofert, reklamowych tekstów, itp.


Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za: Treść ofert, rzeczywistość danych teleadresowych, brak dostępu czasowy do serwisu wynikający nie z winy właściciela lub wskutek działań innych, nieprzyjemności wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu www.komisbroni.pl.


Operator serwisu ogłoszeniowego KomisBroni.pl ma prawo do: Weryfikacji ofert i ich rzeczywistości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych wszystkich użytkowników w celach reklamowych, wprowadzania zmian do regulaminu.


Operator portalu KomisBroni.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby: Zawartość portalu posiada prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal KomisBroni.pl, portal działał sprawnie, stale uzupełniać oraz rozwijać zawartość portalu.


Portal komisbroni oferuje następujące usługi online: Dostęp do Ogłoszenia, Ofert portalu komisbroni.pl, która bez rejestracji lub zalogowania nie uprawnia do korzystania z pełnego dostępu tego niektórych działów. Dostęp do pełnej palety usług tego działu następuje po zarejestrowaniu oraz zalogowaniu.


Dodanie ogłoszenia jest usługą płatną oraz bezpłatna. Opcja bezpłatna dotyczy wyświetlania ogłoszenia w okresie 30 dni. Po tym okresie ogłoszenie zostanie automatycznie dezaktywowane. Informacje takie jak strona www, telefon, email jest dostępny dla wszystkich odwiedzających. Opis przedmiotu jak i dołączone fotografie są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Możliwośc publikacji oraz moderniazcji ogłoszeń. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezgodnośc ogłoszenia ze stanem rzeczywistym. Form płatności, w formie sms, karta płatnicza (przelew) lub szybie płatności. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.


Ogłoszenie: Użytkownik ma możliwość przeglądania każdego dodanego ogłoszenia Aby móc korzystać z formy płatniczej SMS użytkownik musi być abonentem dowolnej sieci komórkowej oraz aktywny numer. Właściciel nie posiada odpowiedzialności za niewykonanie usługi SMS z powodu operatora Właściciel portalu nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające nie z winy właściciela takie jak awaria sieci. Okoliczności powstałe z winy użytkownika np. awaria oprogramowania lub nieprzestrzegania regulaminu i innych przepisów prawa, opóźnienia spowodowane przez osoby trzecie. Operator nie odpowiada za szkody oraz straty wynikające z winy użytkowników. Wszelkie skargi lub uwagi należy kierować drogą sms lub mailową.


Ochrona prywatności: Operator komisbroni.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganym przez polskie prawo sródków ostrożności oraz zgodnie z przepisami. Celem zebrania danych jest sprawdzenie oraz statystyki strony komisbroni.pl Użytkownik zezwala właścicielowi do przesyłania informacji drogą mailową. Strona może wykorzystywać pliko cookies.


Prawa autorskie: Prawa autorskie portalu komisbroni.pl jest zastrzeżone dla komisbroni.pl. Wszelkie znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych oraz należą do ich właścicieli. Prawa autorskie artykułów należą do właścicieli. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu komisbroni.pl.


Notka prawna: Portal komisbroni.pl nie jest stroną doradztwa. Korzystanie z treści udostępnionych na portalu odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Portal nie jest stroną sporu pomiędzy użytkowaniu, w celu rozwiązywania konfliktów zalecana jest pomoc wykwalifikowanego doradcy prawnego.


Reklamacje: Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator portalu komisbroni.pl zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji. Postanowienia końcowe: Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.